Πως να μπείτε στην ψηφιακή τάξη

Πως να γραφτείτε στη ψηφιακή μας τάξη για να βλέπετε τις ανακοινώσεις τω καθηγητών και άλλα!

Βήμα 1: Πάνω δεξιά γράψετε τον κωδικό της τάξης που σας έδωσε ο καθηγητής σας στο μάθημα.

Βήμα 2: Αφού βρείτε το όνομα της τάξης πατήστε κλικ πάνω του

Βήμα 3: Πατήστε το κουμπί Request Membership για να ξεκινήσει το αίτημα σας

Βήμα 4: Το τελευταίο βήμα! Γράψετε στα Comments ένα Hello Miss ή Hello Mr Mike! και έπειτα πατήστε το κουμπί Send Request.