đ•Ÿđ–™đ–—đ–†đ–“đ–Œđ–Š 𝖋𝖆𝖈𝖙𝖘 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝕳𝖆𝖑𝖑𝖔𝖜𝖊𝖊𝖓!!!

𝟙 𝕎𝕒𝕣𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕗 đ”»đ•–đ•žđ• đ•Ÿđ•€: The reason why they wear creepy costumes is that evil spirits get scared and they leave the little kids alone

𝟚 𝔾𝕝𝕝 â„đ•’đ•đ•đ• đ•šđ•€ đ”Œđ•§đ•–: Halloween is a 3 day holiday from 31st October to November 2. The first night of this holiday called Hallows Eve but it changes to Halloween.

𝟛 𝕊𝕒𝕞𝕙𝕒𝕚𝕟𝕠𝕡𝕙𝕠𝕓𝕚𝕒: Samhainophobia is a medical term for a pathological fear of Halloween.

𝟜 𝕋𝕙𝕖 đ•€đ•”đ•’đ•Łđ•Ș đ•€đ•„đ• đ•Łđ•Ș 𝕠𝕗 𝕁𝕒𝕔𝕜 đ•đ•’đ•Ÿđ•„đ•–đ•Łđ•Ÿđ•€: This old man used to play tricks on the devil and when he died no one wanted him to heaven or hell. Instead, the old was condemned to wander to earth and to use his lantern to lead people astray from their paths.

𝟝 ℂ𝕒𝕟𝕕đ•Ș: Candy used to distract ghosts in Middles ages.

𝟞 ℂ𝕣𝕖𝕖𝕡đ•Ș đ• đ•šđ•đ•€: The owl is a popular Halloween image. Owls were thought to be witches and to hear owls call meant someone was about to die.

𝟟 𝕓𝕝𝕒𝕔𝕜 𝕒𝕟𝕕 𝕠𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖: Black means death and orange is a symbol of brown and gold, stands for the autumn!

Tags:
Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Award

ELTExcellence

ΕυχαρÎčÏƒÏ„ÎżÏÎŒÎ” ÎłÎčα τηΜ ΔΌπÎčÏƒÏ„ÎżÏƒÏÎœÎ· σας!

đŸ„‡ÎœÎ” ÎčÎŽÎčÎ±ÎŻÏ„Î”ÏÎ· Ï‡Î±ÏÎŹ ÎșαÎč Ï€Î”ÏÎ·Ï†ÎŹÎœÎčα σας αΜαÎșÎżÎčÎœÏŽÎœÎżÏ…ÎŒÎ” τηΜ ΔπÎčÎČÏÎŹÎČΔυση Ï„ÎżÏ… ÏƒÏ‡ÎżÎ»Î”ÎŻÎż Όας ΌΔ Ï„Îż ELT Excellence awards ÎłÎčα ΑρÎčÏƒÏ„Î”ÎŻÎ± στηΜ ΔÎșÏ€Î±ÎŻÎŽÎ”Ï…ÏƒÎ· στηΜ ÎșÎ±Ï„Î·ÎłÎżÏÎŻÎ± “ΚαÎčÎœÎżÏ„ÎżÎŒÎŻÎ± στηΜ ÎŽÎčΎασÎșαλία της ÎłÎ»ÏŽÏƒÏƒÎ±Ï‚â€.  Μέσω από τηΜ φÎčÎ»ÎżÏƒÎżÏ†ÎŻÎ± Όας, τηΜ ΔÎșπαÎčΎΔυτÎčÎșÎź ÎżÎŒÎŹÎŽÎ± Όας αλλΏ ÎșαÎč Όέσω από τη ÏƒÏ…ÎœÎżÎŽÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎź ΔÎșπαÎčΎΔυτÎčÎșÎź πλατφόρΌα Όας Ï„Îż SPACE🚀 Î­Ï‡ÎżÏ…ÎŒÎ” ÎșαταφέρΔÎč Μα ÎŒÎ”Ï„Î±ÎŒÎżÏÏ†ÏŽÏƒÎżÏ…ÎŒÎ” Ï„ÎżÏ…Ï‚ ΌαΞητές Όας σΔ ÏƒÏ…ÎłÎłÏÎ±Ï†Î”ÎŻÏ‚ ÎșαÎč ΎηΌÎčÎżÏ…ÏÎłÎżÏÏ‚ Ï€ÎżÏ… ΌΔ Ï‡Î±ÏÎŹ ÎŽÎ·ÎŒÎżÏƒÎčÎ”ÏÎżÏ…Îœ τα ΎηΌÎčÎżÏ…ÏÎłÎźÎŒÎ±Ï„Î± Ï„ÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč Ï€ÎŹÎœÏ‰ από όλα Μα Î±ÎłÎ±Ï€ÎźÏƒÎżÏ…Îœ τη ÎŒÎŹÎžÎ·ÏƒÎ· της ÎłÎ»ÏŽÏƒÏƒÎ±Ï‚.

KEDU English School

FREE
VIEW