Τελειώσαν και οι εξετάσεις Michigan Assesment

0

Heliotrope Hotel 27.6.2020

Μετά από Cambridge Assessment examinations, ακολουθεί και το Michigan Assessment examinations! Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!

Enjoy and create happy memories of exam day😁😊

Next step, Proficiency!

We’ll talk about our next steps after the results come out in August!!

Have a great summer, guys!

 

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.