Συγχαρητήρια στην ομάδα ενηλίκων Proficiency

📣Συγχαρητήρια στην ομάδα ενηλίκων Proficiency και τη καθηγήτρια μας, @Vicki Loupos, που παρά της συνθήκες καταφέρανε να αποκτήσουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε επιπεδο Γ2 ΚΑΙ με πολύ καλούς βαθμούς.
👌Huge congratulations to our KEDU Adult Proficiency team for passing the Michigan State C2 Certifications. You all did exceptionally well!
✅Maria A.
✅Maria T.
✅Natasha V
✅Sytilianos L.
✅Anna T
Ελπίζω μαζί με το πιστοποιητικό να έχετε καταλάβει ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν σταματάει ποτέ και κάθε φορά που θα έχετε την ευκαιρία να απαντάτε: YES, WE SPEAK ENGLISH 😍!

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.